Hoe staat het met de belangenbehartiging voor de duiksport bij gebiedsontwikkeling?

Dit bericht is geplaatst op 25 januari 2021
Hoe staat het met de belangenbehartiging voor de duiksport bij gebiedsontwikkeling?

De duiksport hoort aan tafel te zitten.

Hoe staat het met de belangen van de duiksport bij de ontwikkeling van recreatieplassen? Dat is een goede vraag. Zeker nu gebiedsvisies ontwikkeld worden voor vier belangrijke locaties waar veel gedoken wordt: de Kraaijenbergse plassen, de Berendonk, de Hambroekplas en de Zandmeren. Hoe wordt dit bewaakt? Wie zitten bij dit soort initiatieven voor de duiksport als afgevaaqrdigden aan tafel? En wat zou wenselijk zijn?

Duiken in Nederland 

Bij nieuwe gebiedsvisies benaderen de betreffende gemeenten vaak de duikscholen en duikcentra in de omgeving. Zij praten mee en behartigen de belangen van de duiksport. Veelal zitten ook horeca-ondernemers aan tafel maar ook visverenigingen, jetski-bedrijven, kabelbaan-exploiteurs en zo meer. Het is van essentieel belang dat de wensen en behoeften van de duiksport optimaal in dit soort sessies in beeld worden gebracht. Zeker ook, omdat duikscholen voor hun opleidingen vaak van dit soort recreatieplassen afhankelijk zijn. De duiksport zou hier vaste afspraken over moeten maken zodat we altijd en overal op volle sterkte aan tafel zitten.

Belangen van de totale duiksport

Wat zou het meest wenselijk zijn? Allereerst moeten dit soort ontwikkelingen vanuit de duiksport in de gaten worden gehouden. Vervolgens zouden namens de duiksport lokale duikverenigingen en duikscholen aanwezig moeten zijn, met tevens een afvaardiging van de NOB. De NOB kan als landelijke duikbond extra gewicht in de schaal leggen. Bovendien hebben zij de tijd en de middelen om hier de nodige aandacht aan te besteden. Weliswaar is het van belang dat via de lokale duikscholen ook andere duikorganisaties zoals PADI of IDD afgevaardigd zijn om voor een evenwichtige belangenbehartiging te zorgen. De ontwikkelingen in de Wythmenerplas en de Milligerplas zijn daar goede voorbeelden van. Het PADI 5 star Duikcentrum Zwolle, plaatselijke duikverenigingen en de NOB bereikten hierbij uitstekende resultaten, die onder meer geleid hebben tot de ontwikkeling van duikplaats Milligerplas Oost

Gebiedsvisie de Zandmeren

Ook Duikersgids wordt soms door gemeenten benaderd om de duiksport te vertegenwoordigen in de ontwikkeling van nieuwe gebiedsplannen. Wij verwijzen daarbij naar lokale duikscholen en de NOB en leveren onze bijdrage waar gewenst. Onlangs gebeurde dit in verband met de gebiedsvisie 2030 Zandmeren. Duikersgids nam desgevraagd deel aan een online meeting, georganiseerd door de gemeente Maasdriel. Ook Duikcentrum Eindhoven was uitgenodigd maar helaas door omstandigheden verhinderd. Zowel de NOB als Duikcentrum Eindhoven zullen wat ons betreft bij het vervolgoverleg betrokken worden, evenals eventuele duikverenigingen in de omgeving. Er liggen tal van mogelijkheden in het verschiet die het duiken in de Zandmeren naar een hoger plan kunnen trekken. Het resultaat van deze ontwikkelingen vind je terug in de Duikersgids. Komen er nieuwe wrakken, nieuwe duikplaatsen of nieuwe voorzieningen? Abonneer je nu! 

 

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht