Privacy- en Cookiebeleid Duikersgids Platform

Privacyverklaring

Duikersgids / Uitgeverij Bladenmaken (hierna te noemen  Duikersgids), gevestigd aan de Aert van Nesstraat 1H, 2901 BH, Capelle a/d IJssel is uitgever van het Duikersgids platform (boek, website en app), hierna te noemen Duikersgids platform.

De kernactiviteiten van Duikersgids bestaan uit het verstrekken van duikstekinformatie ten behoeve van sportduikers, middels een breed platform. Dit platform bestaat uit de Duikersgids, als een jaarlijks verschijnend seizoensadvies in boekvorm en een verzameling van duikstekken met duikstekinformatie op een website en in een app. Deze Privacyverklaring is van toepassing op al deze uitgaven, diensten en producten. Je dient akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Duikersgids om van onze producten en diensten gebruik te kunnen maken.

Wij respecteren je privacy. Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig door ons behandeld en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons als vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit betekent onder meer dat wij je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen.

Soorten gegevens

Voor de uitvoering van onze diensten verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die je direct of indirect aan ons bekend maakt. We verzamelen je persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 • Als je een product of dienst van ons afneemt. Hierbij verwerken we de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn om ons product of onze dienst goed te kunnen gebruiken (zoals naam, adres, woonplaats, en dergelijke).
 • Als je een account aanmaakt en gebruikt. Hierbij verwerken we de persoonsgegevens die je zelf aan ons heeft verstrekt (zoals e-mailadres en gebruikersnaam).
 • Als je onze websites bezoekt. Hierbij verwerken we met behulp van cookies informatie over je gebruik van de website (zoals de pagina’s die je bezoekt en de advertenties die je op die pagina’s aanklikt). Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies onze cookieverklaring.
 • Als je een logbericht of logs uit je logboek openbaar maakt. 
 • Als je anderszins gebruik maakt van de producten en diensten van Duikersgids en gevraagd wordt persoonsgegevens te verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als je je registreert in de app of op de website.

In aanvulling op de gegevens die je zelf opgeeft, kunnen wij aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van onze diensten en producten. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Gebruiksgegevens over de diensten die je gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens, afkomstig van je mobiele apparaat of afgeleid van je IP-adres, die aan ons kunnen worden doorgegeven wanneer je bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over jou ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site.

Duikersgids verwerkt in geen geval bijzondere gegevens zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschappen, gegevens over gezondheid en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Tevens vindt geen enkele vorm van geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van individuele profielen (profiling).

Doeleinden

Duikersgids gebruikt je gegevens voor verschillende doeleinden.

 • Het verstrekken van duikstekinformatie zoals watertemperatuur, zicht en dergelijke.
 • Administratieve doeleinden.
 • Financiële afwikkeling.

Op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk relatiebeheer, marketing en verkoop:

 • Om onze producten en diensten continu te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren.
 • Het verlenen van service en/of om je te informeren over andere relevante producten en diensten van Duikersgids indien je daar prijs op stelt.
 • Om doelgericht te adverteren. Wij maken daarbij een analyse van jouw interesses en voorkeuren. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op jouw behoeften en interessen. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.

Soms vraagt Duikersgids je toestemming om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij cookies. Toestemming kun je te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht. Wanneer je in het geheel geen informatie wenst te ontvangen over producten en/of diensten, dan kun je hier tegen bezwaar maken. Neem hiervoor contact op met Duikersgids via info@duikersgids.nl.

Duikersgids heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is de heer Errol Vos. Deze persoon is bereikbaar via postadres: Aert van Nesstraat 1H, 2901 BH, Capelle a/d IJssel, of via info@duikersgids.nl.

Delen van persoonsgegevens

Duikersgids deelt jouw persoonsgegevens (de naam van jou en je buddy in logbericht) aan derden.

Veiligheidsbeleid

We maken gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van jouw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je gegevens. Je persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Bewaartermijn

Voor iedere applicatie voeren wij jaarlijks een schoning uit van de klant- en gegevensbestanden. De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving en doelstellingen.

Gebruik van cookies

Op onze websites maken we bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookieverklaring.

Jouw rechten

Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. We houden rekening met je voorkeuren. Je hebt op onze websites de mogelijkheid je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen. Zo kun je je cookie-instellingen altijd bekijken of veranderen. Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van je persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving. Een verzoek hiertoe kun je sturen naar info@duikersgids.nl. We reageren zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) op je verzoek. Wij kunnen je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen

Duikersgids verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Duikersgids deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden, nadat eventuele aangegane verplichtingen zijn afgewikkeld.

Andere websites

Op het Duikersgids platform kunnen links staan naar andere websites. Duikersgids kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens, tenzij het een website van Duikersgids zelf is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die wordt bezocht.

Vragen

Wij hopen je met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht je echter nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Duikersgids via Aert van Nesstraat 1H, 2901 BH Capelle a/d IJssel of via het e-mailadres info@duikersgids.nl.

Gegevens verwijderen

Wil je je gegevens van ons platform laten verwijderen? Stuur een e-mail naar info@duikersgids.nl en geef aan wat je gebruikersnaam of e-mailadres is. Wij zullen je persoonlijke gegevens binnen de wettelijke termijn verwijderen.

Wijzigingen

Duikersgids behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Duikersgids maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of flash-applicaties) wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Er zijn functionele en niet-functionele cookies.

Waarom gebruiken we cookies?

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Denk hierbij aan het ingelogd zijn of cookies die het mogelijk maken te reageren. Daarnaast blijven dankzij cookies je gebruikersvoorkeuren bekend. Niet-functionele cookies zoals statistische cookies meten of een website goed functioneert.

Welke cookies gebruiken we?

1.  Functionele cookies.
Er zijn twee soorten functionele cookies: permanente en sessie cookies.

 • Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en onze website prettiger kunt gebruiken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.
 • Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

2. Statistische cookies.
Via onze website wordt een cookie geplaatst, als deel van onze Google “Analytics-dienst”. Wij gebruiken deze dienst onder meer om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor het verbeteren van andere Google diensten en services. De verkregen analytics informatie wordt uitsluitend gebruikt binnen andere Google diensten voor analyse doeleinden. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking cookies van onze adverteerders

Na jouw toestemming plaatsen adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt op hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van je online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van je bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op je profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Cookie- instellingen wijzigen of verwijderen van cookies

Je kunt je cookie-instellingen altijd bekijken of veranderen. Pas je je cookie-instellingen aan? Dan gebruiken en plaatsen wij vanaf dat moment alleen cookies waar je toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast kun je altijd zélf cookies van je computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen. Raadpleeg de toelichting op de instellingen van je browser.