Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit fouten, onvolkomenheden of achterhaalde gegevens. Houdt bij het plannen van je duik rekening met de omstandigheden ter plaatse en neem te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor je veiligheid en dat  van anderen. Logberichten, geplaatst in de Duikersgids app of op deze website worden openbaar gemaakt.