Colofon

Verschijning Duikersgids

De DUIKERSGIDS verschijnt jaarlijks in januari. De gids is verkrijgbaar op de website van de Duikersgids, op de Duikvaker beurs en tevens in enkele duikwinkels. Je kunt je abonneren of de gids los kopen. Opzegtermijn: 2 maanden. 
Oplage: 15.000. 
Pagina’s: 240

Particulier abonnement

Het abonnement op de DUIKERSGIDS wordt elk jaar automatisch verlengd tot wederopzegging. De betaling verloopt per automatische incasso. Voor betalingen anders dan automatische incasso worden meerkosten gerekend.
Meest gekozen: Duikersgids Compleet Abonnement. Kosten: € 33,50 per jaar, inclusief online abonnee content en excl. € 5,00 handelings- en verzendkosten (voor BE € 33,50, inclusief online abonnee content en excl. € 7,00 handelings- en verzendkosten). Bij het aangaan van het abonnement kun je kiezen met welk nummer het abonnement moet ingaan.  
Abonnement code zonder boek: € 19,00. 

Zakelijk abonnement (gratis bij adresvermelding):

Ook duikscholen, winkels, verenigingen en reisbureaus kunnen een abonnement afsluiten. Kosten: € 36,00 per vermelding. Looptijd abonnement onbepaald. Mail naar de Duikersgids voor een zakelijk abonnement. Vermeld bedrijfsnaam, contactpersoon, banknummer en adresgegevens. Geef aan onder welke categorie of categorieën u vermeld wilt worden. 

Opzeggingen  

Opzeggingen en andere abonnementsvragen via de klantenservice van Abonnementenland. De opzegtermijn voor zowel het boek als de abonnee code is 2 maanden. De gids is pas vanaf het 2e abonnementsjaar opzegbaar. 

Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht van de Duikersgids ligt bij Uitgever Bladenmaken. Het kopiëren van content op het Duikersgids platform (app, website en boek) met het doel deze content te verspreiden is niet toegestaan. Het delen van content op het Duikersgids platform is alleen toegestaan via de mogelijkheden die het platform hiertoe biedt. Op het schenden van het eigendomsrecht van de Duikersgids worden altijd juridische stappen genomen.