Ook dit is duiken in de Grevelingen en Oosterschelde

Dit bericht is geplaatst op 3 september 2018
Ook dit is duiken in de Grevelingen en Oosterschelde

Het dier benaderde hen tot heel dichtbij en vertoonde speels gedrag

Enkele duikers hadden het afgelopen weekend een geweldige ontmoeting met een zeehond. Het dier benaderde hen tot heel dichtbij en vertoonde speels gedrag. Een van de duikers wist de interactie te filmen en deelde het filmpje, met bekendmaking van de locatie. Vervolgens ontbrandde de kritiek waarna zij het filmpje verwijderde. Verstoppen of delen? Bekijk de beelden.

Excessen in de Oosterschelde 

Interacties tussen zeehonden en duikers zijn prachtig. Het is goed om deze ervaringen te filmen en delen zodat zoveel mogelijk duikers het zelfde kunnen ervaren. Dit geldt ook zeepaardjes. Hoe meer ontmoetingen, des te beter voor de duiksport, de Oosterschelde en uiteindelijk ook voor de natuur. Maar, hoe weegt dit op tegen de excessen die kunnen ontstaan? De keerzijde van de medaille is de onbekendheid met deze unieke gebieden. De gevaren daarvan zijn van een ander niveau. Het gebruik van staalslakken bij het versterken van dijken, een wegkwijnende Grevelingen waar veel te laat maatregelen worden genomen, dumpingen in de Oosterschelde, geen voorzieningen voor duikers, enzovoort.

Voorlichting over natuur

We zijn ook van mening dat het tegenhouden van nieuws anno 2018 vrijwel onmogelijk is. Iedereen weet na verloop van tijd waar de zeepaardjes zitten en gaat er naar toe. Verstoppen werkt niet meer in deze tijd. Delen wel. Deel daarom onze voorlichtingsartikelen over het filmen, fotograferen en benaderen van zeepaardjes. Je zult zien dat op den duur het besef zal doorsijpelen en je deelacties hun vruchten zullen afwerpen. De algemene stelregel is bekend. Je bent te gast onder water, behandel het onderwaterleven met respect! 

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht