Slecht voor hengelaar en duiker bij verkeerd gebruik. Wat te doen tegen de boilie?

Dit bericht is geplaatst op 18 juni 2020
Slecht voor hengelaar en duiker bij verkeerd gebruik. Wat te doen tegen de boilie?

Duik- en visverenigingen moeten met elkaar in gesprek.

Boilies zijn voerbolletjes die gebruikt worden om karpers te lokken. Eerder meldden we welk desastreus effect dit lokmiddel heeft in Ruinerwold. Maar er zijn meer stekken in gevaar. Overal waar teveel karper wordt uitgezet en onoordeelkundig van boilies gebruik wordt gemaakt, loopt de waterkwaliteit terug. Dat is slecht voor natuur, hengelaar en duiker. Wat te doen tegen de boilie?

Duiken met karpers

Karpers zijn prachtige vissen. Maar, ze kunnen ook voor problemen zorgen. Zeker als ze geregeld worden uitgezet, zonder gedegen onderzoek en beheer. De Noord Nederlandse Duik Federatie (NNDF) deed hier uitgebreid onderzoek naar in Ruinerwold, in samenwerking met de Universiteit Wageningen. Hun bevindingen waren verontrustend en worden bevestigd door beelden die duikers onlangs maakten van delen van de bodem. Ze filmden op diverse locaties tientallen beschimmelde boiles en troffen zelfs een beschimmelde vis aan. Inmiddels blijken in meer duikstekken problemen te ontstaan. Ook in de Klinkenbergerplas, waar veel op karper wordt gevist, zijn schimmelplekken en vissterfte geconstateerd. Onderzoek naar de oorzaken ontbreekt op deze locatie, maar ook hier is het gebruik van boilies populair. 

Oorzaak en gevolg

Hoe ontstaan de problemen? Het onderzoek van de NNDF laat eigenlijk een eenvoudige optelsom van factoren zien. Karpers houden van de bodem. Ze wroeten erin en schuren er overheen (karperkuilen). Dit gedrag verhoogt de hoeveelheid sediment in het water waardoor minder zonlicht doordringt en de bodemvegatatie achteruitgaat. Een slechte bodemvegeatatie is slecht voor de waterkwaliteit en uiteindelijk voor de visstand. De karpervissers gaan nu nog meer voeren, teveel voor de weinige karpers die er nog zijn. Het lokmiddel hoopt zich op en gaat rotten, waardoor de waterkwaliteit nog verder terugloopt. Duik- en hengelverenigingen moeten zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Samen vormen ze een ideaal team om het beheer van de duik- annex visstek optimaal op peil te houden. 

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht