Overheid voert stilletjes droneverbod in voor grote delen van Zeeland

Dit bericht is geplaatst op 20 december 2016
Overheid voert stilletjes droneverbod in voor grote delen van Zeeland

20-12-2016. Sinds 11 2016 november mag je in grote delen van Zeeland niet meer vliegen met een drone. Het gaat om Natura 2000-gebieden zoals de Grevelingen, de Oosterschelde, de Westerschelde en dergelijke. Het verbod treft zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers. Dit meldt Dronewatch op haar website. Gaan we de prachtige beelden van duikers in Zeeland moeten missen? Bezwaar maken kan tot 24 december.

Het lijkt erop dat de nieuwe wetgeving zo stilletjes mogelijk is ingevoerd, kennelijk om protesten in de vorm van bezwaarschriften te voorkomen. Bezwaren kunnen tot zes weken na publicatie (24 december aanstaande) worden ingezonden aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Inmiddels heeft de Nederlandse tak van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), wiens leden eveneens worden getroffen door het besluit, al aangegeven bezwaar te zullen aantekenen.

Maak bezwaar en voorkom stille invoering

Wie bezwaar wil maken tegen de nieuwe wetgeving kan zich voor 24 december schriftelijk wenden tot het volgende adres: De Staatssecretaris van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle. Het bezwaar moet ondertekend zijn en ten minste de volgende elementen bevatten: A) alle 6 besluiten moeten in het bezwaar genoemd worden. B) de naam en het adres van de indiener, C) de dagtekening, D) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en E) de gronden van bezwaar. Dronewatch zal vandaag een voorbeeld bezwaar op haar website plaatsen.

Uit artikel 1 lid 2

Het verbod op dronevluchten en ander burgerluchtverkeer in de genoemde gebieden werd aangekondigd in een zestal besluiten in de Staatscourant van 18 november en betreft een uitbreiding van de zogenaamde toegankelijkheidsregeling van de Natuurbeschermingswet uit 1998. Uit artikel 1 lid 2 van de nieuwe wetgeving wordt duidelijk dat zowel hobbymatig als beroepsmatig vliegen met drones verboden is: “Het is verboden op een zodanige wijze modelvliegtuigen/modelluchtvaartuigen (drones (UAS of RPAS) inbegrepen) te besturen dat deze zich bevinden in of boven het Natura 2000-gebied.”

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht