Getij Grevelingen is stapje dichterbij

Dit bericht is geplaatst op 3 september 2020
Getij Grevelingen is stapje dichterbij

Vers zeewater moet het beschadigde ecosysteem herstellen.

Het herstel van het getij in de Grevelingen is een stap dichterbij gekomen. Begin vorige maand is de planuitwerkingsfase gestart. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft haar handtekening gezet onder het voorkeursalternatief voor een afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam. Video: Getij Grevelingen. Bekijk video:

Duiken in de Grevelingen

Het voorkeursalternatief wordt de komende periode in detail toegelicht. Doel is het getij beperkt in de Grevelingen te herstellen waardoor vers zeewater kan binnenstromen. Dit moet een einde maken aan de dode bodems en tot een langzaam herstel van het beschadigde ecosysteem leiden. De nadruk ligt op het verder uitwerken van het ontwerp, met de nodige maatregelen om eventuele nadelige effecten voor natuur en recreatie aan land teniet te doen. Het is nog onbekend wat dit precies gaat inhouden. De komende jaren wordt steeds meer toegewerkt naar concreet uitvoerbare maatregelen en ontwerpen. Het Rijk, twee provincies, twee gemeenten en Staatsbosbeheer werken gezamenlijk aan het plan.

Stijging van zeespiegel

Wat zijn enkele van de knelpunten en aan welke oplossingen wordt er gedacht? Herstel kan aan de andere kant ook schade veroorzaken. Gezocht wordt naar een optimale balans tussen het verbeteren van de waterkwaliteit door getij en behoud van de beschermde natuur op de oevers. In het ontwerp wordt verder ook rekening gehouden met de stijging van de zeespiegel wat de uitstroom van water uit de Grevelingen in de toekomst zal bemoeilijken. Er wordt aan verschillende oplossingen gedacht. Een daarvan is een doorlaat in combinatie met een getijdencentrale. De centrale kan duurzame energie opwekken maar indien nodig ook water uit de Grevelingen pompen. 

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht