Natuurorganisaties uiten bezwaren tegen terugkerende getijde in Grevelingen

Dit bericht is geplaatst op 22 februari 2019
Natuurorganisaties uiten bezwaren tegen terugkerende getijde in Grevelingen

"We pleiten voor maatregelen om de hogere delen van de Grevelingen te beschermen."

Het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming hebben bezwaren geuit tegen de doorlaat in de Brouwersdam, die de getijde terug moet brengen in de Grevelingen. Deze maatregel is genomen om het steeds zuurstofarmere water in de Grevelingen te verversen. Dit moet het meer gezond maken en de oorspronkelijke natuur herstellen. 

Duiken Grevelingenmeer

In de Brouwersdam worden buizen geslagen waardoor vers zeewater uit de Noordzee naar binnen stroomt. Dit gaat een getijdenverschil opleveren en het meer weer terugbrengen in een gezonde staat. De natuurorganisaties zijn hier in principe blij mee. Elke sportduiker zal beamen dat de ecologische kwaliteit van het meer sinds de afsluiting van de Noordzee in de jaren zeventig terug is gelopen. Het brakke, stilstaande water is zuurstofarm en de bodem is in de diepere delen nagenoeg dood. Dat is slecht voor vissen, kreeften en het bodemleven. Bovendien kunnen trekvissen het meer niet bereiken.

Zoetwaternatuur verdwijnt

Toch zijn er serieuze bezwaren. Bas Roels van het WNF: "We pleiten niet voor vertraging van de plannen. Zeker niet. Wat we wel willen zijn aanvullende maatregelen die de hogere delen van de Grevelingen beschermen. Het probleem is dat er geen slib meekomt door de gaten die in de dam worden geslagen. Door de terugkerende getijden, in combinatie met de stijgende zeespiegel, zullen de slikken, eilandjes en oevers van de Grevelingen onder water komen te staan. We dreigen het kind met het badwater weg te gooien, de met veel moeite beschermde natuur zal verdrinken." Voorstanders wijzen erop dat met de terugkeer van zout water een deel van de zoetwaternatuur nou eenmaal zal verdwijnen. De natuurorganisaties zijn echter resoluut. In een brief aan de minister waarschuwen ze voor de gevolgen. Ook wordt overleg gepleegd in een adviesgroep.  

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht