Getijdencentrale Oosterscheldekering geplaatst

Dit bericht is geplaatst op 23 september 2015
Getijdencentrale Oosterscheldekering geplaatst

29-09-2015. Op donderdag 24 september zijn vijf getijdenturbines in de Oosterscheldekering geïnstalleerd. Door de enorme in- en uitstroom van getijdewater kan hiermee 200 gigawatt aan groene energie worden opgewekt. Dat is voldoende om duizend huishoudens van stroom te voorzien. Getijdentechnologie is vernieuwend en kan uitgroeien tot een belangrijk Nederlands exportproduct. Maar, er zijn ook ecologische gevolgen.

Het gaat om het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en de grootste commerciële getijdeninstallatie in de wereld. Uniek is ook dat voor het eerst een reeks van vijf turbines naast elkaar wordt geïnstalleerd. De turbines worden geleverd door Tocardo Tidal Turbines uit Den Oever. “Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van getijdenenergie," zegt chief executive Hans van Breugel. "Met deze installatie kunnen wij de wereld laten zien wat de kracht van getijdenenergie is. Het is een schone en betrouwbare energiebron die in tien tot twintig procent van de wereldbehoefte aan elektriciteit kan voorzien." Tocardo loopt wereldwijd voorop met getijdentechnologie en heeft de ambitie om marktleider te worden. Eerder dit jaar plaatste het bedrijf drie aan elkaar gekoppelde turbines in de Afsluitdijk met een totale capaciteit van 300 kW. 

Ecologische gevolgen

Zijn er ook ecologische gevolgen? Ja, die zijn er. "De turbines onttrekken energie aan de getijdenstroom," aldus Tjerk Zitman, universitair docent bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de TU Delft. "Daardoor neemt de stroomsnelheid af. Dit betekent dat er minder water in en uit de Oosterschelde stroomt en dat er dus minder getijbeweging is. Dit heeft weer gevolgen voor de natuur achter de waterkering. Het is een traag maar ontegenzeggelijk proces." De Oosterscheldekering kwam dertig jaar geleden gereed en de remmende invloed van de pijlers is inmiddels goed te zien. Het areaal aan slikken en schorren neemt af en de zandgeulen zijn ondieper geworden. Slikken en schorren zijn bij uitstek gebieden waar de dynamiek van het getij levenskansen biedt voor wormen, schaaldieren en vogels. Het behoud van die ecologie was in de jaren tachtig juist reden om voor een unieke afsluitbare waterkering te kiezen die de natuurlijke getijbeweging in het gebied zo min mogelijk in de weg zou staan.

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht