Algemene voorwaarden

Alle informatie op het DUIKERSGIDS platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt geregeld bijgewerkt. De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit eventuele fouten of achterhaalde gegevens.

Privacy

Logberichten worden openbaar gemaakt op ons platform. Duikers gebruiken deze content om zich te informeren over duikstekken of zich voor te bereiden op een duik. Zowel berichten die in de app als op de website worden aangemaakt, zijn openbaar voor het publiek.

Getijdenplanner    

De getijdenplanner op ons platform kan fouten bevatten en is – zoals elke getijdenplanner – niet 100 % maatgevend. Het getijde wordt beïnvloed door tal van omstandigheden zoals wind en stroomsnelheid. Houd bij het plannen van je duik rekening met de omstandigheden ter plaatse en neem te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid en dat van anderen.

Inhoud website

Content op het DUIKERSGIDS Platform mag niet overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Premium Content op het platform van de DUIKERSGIDS is alleen beschikbaar voor abonnees van de DUIKERSGIDS en wordt met behulp van een code ontsloten. De code is geldig gedurende de looptijd van het abonnement. Ook bij eenmalige aanschaf van een gids wordt een code verstrekt (Looptijd 1 jaar). Daarnaast is het mogelijk om een losse code aan te schaffen.