Duikersgids Getijdenplanner

Abonnee content

Activeer de Duikersgids Getijdenplanner. Vraag nu een Abonnee-code aan en profiteer ook van onze andere abonnee content.

Vraag nu jouw Abonnee-code aan!

Disclaimer

De getijdenplanner van de Duikersgids kan fouten bevatten en is, zoals elke getijdenplanner, niet honderd procent accuraat. Diverse externe factoren zoals wind en stroming kunnen invloed uitoefenen op het getij. Hierdoor kunnen soms aanzienlijke verschillen optreden in de verstrekte informatie en de gewenste tijd van te water gaan.
Check dus de stek en let op de omstandigheden ter plaatse. Neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bouw en onderhoud: Dick Zeeman

 

Functies Getijdenplanner

De Getijdenplanner van de Duikersgids rekent uit op welk moment je in duikstekken in de Oosterschelde te water moet gaan. Je hoeft dus geen getijdenboekje te gebruiken om zelf de berekening uit te voeren. Selecteer een duikstek en een datum en bekijk het resultaat. Links staat de tijd weergegeven waarop je bij hoog en laag water te water kunt. Rechts vind je de waterstanden.
Ook in de Duikersgids app kun je van de Duikersgids Getijdenplanner gebruik maken. Je kunt dan ook informatie raadplegen per maand en jaar, zoals verstrekt door Rijkswaterstaat. Let op, hierbij gaat het niet om berekeningen maar om ongecorrigeerde gegevens van Rijkswaterstaat.  

Hoe ga je om met getijde?

Je mag in de Oosterschelde duiken als je ervaring hebt met getijde en daarvoor gebrevetteerd bent. Zoek een duikschool om je te brevetteren, indien nodig.
Hoe werk het? In de Oosterschelde kan het hard stromen onder invloed van het tij. Bij wisselend tij valt de stroming nagenoeg stil. Dit moment noemen we de kentering. Als je een uur wil duiken, moet je een half uur voor en een half uur na de kentering duiken. De hoog- en laagwatertijden in de Oosterschelde worden elk jaar door Rijkswaterstaat weergegeven.  Deze dienen per duikstek gecorrigeerd te worden aan de hand van een correctietabel. Hiermee zorg je ervoor dat je gaat duiken op het moment dat het het minst stroomt. Je kunt de berekening zelf uitvoeren aan de hand van getijdenboekjes die in de duiksport worden uitgegeven of je kunt een getijdenplanner gebruiken.

Uitzonderingen

Let goed op. Er zijn ook tijden waarop je niet kunt duiken, bijvoorbeeld bij springtij. Ook dit staat in de getijdeninformatie weergegeven. Daarnaast zijn er stekken in de Oosterschelde waar je vrijwel altijd kunt duiken door het ontbreken van stroming. Dit geldt ondermeer voor stekken zoals de Bergse Diepsluis en Zoetersbout.

Vraag nu jouw Duikersgids abonnee code aan!