De duikstek als het afvoerputje van aannemers

Dit bericht is geplaatst op 21 oktober 2018
De duikstek als het afvoerputje van aannemers

Vervuilde grond uit het buitenland massaal gedumpt in voormalige Nederlandse zandafgravingen

Baggerbedrijven importeren op grote schaal vervuilde grond en slib uit het buitenland om in Nederland in voormalige zandwinputten te storten. Milieudeskundigen maken zich daar zorgen om. De gevolgen voor waterkwaliteit en bodem zijn onzeker. Wettelijk is het toegestaan, maar recreanten en omwonenden maken zich in toenemende mate zorgen. Ook voor de duiksport is dit geen goed nieuws.

Duikstek als afvoerputje

De duiklocatie of recreatieplas als afvoerputje voor vervuilde grond uit het buitenland? Wettelijk is het sinds 2009 toegestaan om zonder vergunning grond of baggerslib in diepe putten te storten. Voorwaarde is dat de grond niet te sterk vervuild is en het ondieper maken van de plas bijdraagt aan natuurontwikkeling. Dit is lucratief voor aannemers en dat geeft een verkeerde impuls. In Nederland is niet genoeg slib voorhanden. Daarom importeren aannemers het materiaal op grote schaal uit het buitenland. Dit blijkt onder meer uit cijfers van Rijkswaterstaat. Helaas schiet de controle op deze stortingen tekort en is er te weinig erkenning voor de ecologische waarde van diepe zandwinputten.  

Vervuild slib

Het probleem is in meerdere gemeenten actueel, maar het kan overal gebeuren. In Culemborg is ophef ontstaan over een plan van baggerbedrijf Van Waning om grond die vrijkomt bij het boren van nieuwe metrotunnels in Parijs te storten in de Redichemse Waard, een populaire zwem- en zeilplas. Ook in Zwolle is het mis. Omwonenden van de Bomhofsplas in het buurtschap Haerst vrezen voor de komst van 900.000 kuub vervuild slib. De exploitant van de plas, de Dekker Groep, heeft plannen ontwikkeld om vervuild slib te gebruiken om de Bomhofsplas minder diep te maken. De Bomhofsplas is een schoon watergebied met een groeiende vis- en vogelstand en een grote ecologische waarde.

Gelderland verbiedt dumpen

De afgelopen jaren is in meerdere zandafgravingen in Nederland vervuild slib gedumpt. Ook de Rijksoverheid maakt zich hier zorgen om. De provincie Gelderland heeft het dumpen van slib in zandputten geheel laten staken. Staatssecretaris Van Veldhoven wil de grootschalige dump van buitenlandse grond in Nederlandse plassen aanpakken. Ze wil indien nodig de huidige wetten en regels aanscherpen. Het ondieper maken van plassen moet mogelijk blijven maar dit mag de gezondheid en veiligheid van mens en dier niet in gevaar brengen. 

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht