NIOO onderzoekt zandputten Noord-Brabant met hulp van sportduikers

Dit bericht is geplaatst op 29 oktober 2015
NIOO onderzoekt zandputten Noord-Brabant met hulp van sportduikers

05-11-2015. Laura Seelen, PhD-kandidaat aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), onderzoekt 150 zandputten in Noord-Brabant, dieper dan zes meter. Ze maakt daarbij gebruik van sportduikers. Haar voorlopige conclusies stroken met wat we al weten. Veel van deze plassen zitten vol leven en hebben een goede waterkwaliteit. Wat ons ook interesseert... Laura ontdekte enkele potentële duikstekken.

Laura dook tot nu toe in vijftig putten, waaronder ook bekende duiklocaties zoals het Engelermeer en Berendonk Aquavilla. Daarnaast onderzocht ze enkele onbekende plassen die geschikt kunnen zijn als duikstek. Helaas zijn dit veelal afgesloten privéplassen waar zij met toestemming mocht duiken. De plassen waar wel vrij gedoken kan worden, gaan we nader bekijken. 
Het onderzoeksproject is vanuit het NIOO-KNAW en Provincie Noord Brabant opgezet om meer inzicht te krijgen in de natuurwaarde van deze zandwinplassen. "Er is over ondiepe zandputten voldoende bekend," aldus Laura, "maar over putten dieper dan zes meter relatief weinig. Toch zijn het vooral deze plassen die als zwem- of viswater een belangrijke functie vervullen voor omwonenden." Het onderzoek loopt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2018.

Voorlopige conclusies

De eerste onderzoeksresultaten wijzen op een goede waterkwaliteit. "Ook met de plantengroei is het goed gesteld," aldus Laura. "Er komt veel dieper plantgroei voor dan eerder bekend was bij de meeste onderzoekers. Ook vinden we plantensoorten die zeldzaam zijn voor Nederland. Weliswaar kun je je afvragen of er tot nog toe op de juiste plekken is gezocht." 
Laura maakt voor haar onderzoek gebruik van sportduikers, zoals John Bruinsma en René Grabijn. "Zij zijn voor ons van onschatbare waarde geweest," aldus Laura. "Beide hebben zich voor honderd procent ingezet om samen met ons de vegetatie van deze putten in kaart te brengen. Verder hebben Project Baseline Vinkeveen, Haarlemmerbosch en Groene Heuvels op een fantastische manier meegewerkt.” Laura deed ook onderzoek in zeven putten, waar op verschillende diepten het verval van theezakjes en zakjes met bladmateriaal wordt onderzocht. Ook hiervoor werkte ze met sportduikers samen.

Meer sportduikers gezocht

Wil jij ook meewerken aan dit onderzoek? Er worden nog sportduikers gezocht. Stuur een mailtje naar Laura Seelen. Verder kun je deelnemen aan een online enquete in het kader van een Europees onderzoek naar waterbewustzijn en aan de de World Water Monitoring Challenge.
Duikers van de volgende duikverenigingen leverden tot nu toe een bijdrage aan de experimenten: Project Baseline Vinkeveen, PB Groene Heuvels, PB Haarlemmerse bos, PB Nionplas, Oceans Dving Centre Oss, Herman Lieven, Duikcentrum de Aalscholvers, Gemertse watervrienden, DiveCompany.nl, Red Lobster Divers, de Kikvors, Duiksport Noord Brabant Oost, duikvereniging Lutra en Duikteam Eindhoven.

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht