Grootschalig gebruik staalslakken Oosterschelde blijft omstreden

Dit bericht is geplaatst op 10 september 2020
Grootschalig gebruik staalslakken Oosterschelde blijft omstreden

Over een veilige toepassing blijven de meningen verdeeld.

Het grootschalig gebruik van staalslakken in de Oosterschelde blijft omstreden. Rijkswaterstaat gebruikt al jaren staatslakken voor het bestorten van de vooroevers in Zeeland. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie, waarvan de toepassing als dijkversteviging omstreden is. Nu nieuwe bestortingen op het programma staan laait de kritiek weer op. Video: PZC. Bekijk video: 

Schadelijkheid staalslakken

De kritiek komt uit de hoek van de mossel- en kreeftenvissers. Zij lieten zich horen tijdens de informatieavond 'Vooroeververdediging Oosterschelde' op 8 september 2020, waar Rijkswaterstaat haar plannen bekend maakte. De werkzaamheden betekenen overigens dat in en om een zestal duikgebieden tijdelijk niet gedoken kan worden. Over een veilige toepassing van staalslakken zijn de meningen verdeeld. Kreeftenvissers, schelpdiertelers, duikers en natuurliefhebbers laten al jaren kritische geluiden horen. Tegenstanders pleiten voor meer onderzoek naar de effecten in met name de Natura 2000-gebieden. Ze willen dat de ecologische effecten opnieuw in kaart worden gebracht en dat er compenserende maatregelen worden getroffen om de schade aan flora en fauna te beperken.

Breukstenenrif

Onderzoek van Imares uit 2015 zou de veiligheid van staalslakken al hebben aangetoond. Een citaat uit het rapport: "Aanvullend laboratoriumonderzoek in combinatie met de gegevens uit veldmonitoring naar aanleiding van toepassing in de Oosterschelde heeft met zekerheid aangetoond dat uitlogende stoffen bij het toepassen van staalslakken geen negatief effect hebben op het ecosysteem van de Oosterschelde." Rijkswaterstaat werkt al jarenlang met staalslakken op tientallen locaties. In 2009 is onder meer bij de Zeelandbrug gebruik gemaakt van staalslakken over een lengte van zeshonderd meter. Om de schade te compenseren is een deklaag van breukstenen gestort, waarmee goede resultaten zijn behaald. Het onderwaterleven heeft zich in een tijdsbestek van enkele jaren hersteld. 

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht