Grevelingen blijft met beschikbare budget doodzieke plas!

Dit bericht is geplaatst op 1 juni 2023
Grevelingen blijft met beschikbare budget doodzieke plas!

Ondertussen verslechtert de situatie.

De Grevelingen blijft met het beschikbare budget voor natuurherstel een doodzieke plas. Dit is de conclusie van de Taskforce Grevelingen in haar eindrapport. Duikersgids Support Team: Joost Jochems. Video: RTL Nieuws. Bekijk video: Elk jaar updates topduikstekken en nieuw ontdekte duikplaatsen. Abonneer je nu.

Duiken Grevelingen

Hoe moet het verder met de Grevelingen? De Taskforce Getij Grevelingen heeft haar eindrapport afgerond en de conclusie is desastreus. Met het huidige budget van 166 miljoen euro is herstel onmogelijk. Maatregelen die wel helend zouden werken kosten 561 tot 838 miljoen euro. Ondertussen verslechtert de stand van zaken. Duikers die al jarenlang in de Grevelingen duiken zien de zuurstofloze laag steeds meer verschuiven naar ondieper water. Slecht nieuws dus voor de waterkwaliteit, de onderwaternatuur en het omringende leven. De enige manier om voor een ommekeer te zorgen, is het beperkt terugbrengen van eb en vloed met een getijverschil van minimaal 30 centimeter. Het plan voor de aanleg van een energiecentrale, gecombineerd met een doorlaat die voor een geijverschil van 40 centimeter zou zorgen, werd vorig jaar afgeblazen.

Getijverschil 30 centimeter

De taskforce onderzocht een aantal varianten. De goedkoopste kost 279 miljoen euro. Daarmee wordt een getijverschil van 20 centimeter bereikt. Helaas gaat de natuur hierdoor juist achteruit omdat per saldo meer zuurstof nodig is om de toevoer van voedingsstoffen uit de Noordzee af te breken. Twee andere varianten, met een getijverschil van 30 tot 40 centimeter, helpen de natuur er wel bovenop maar kosten een vermogen, respectievelijk 561 en 838 miljoen euro. Hierin zijn ook kosten opgenomen voor andere infrastructuur en natuurmaatregelen. De taskforce bekeek ook het effect van het maximaal openstellen van de bestaande twee spuisluizen. De waterstand in het meer zou hierdoor met 25 centimeter stijgen, wat tot kostbare natuurschade zou leiden. De conclusies van het rapport worden de komende tijd in de Gedeputeerde Staten besproken, waarna overleg volgt met het Rijk en de regionale partners. 

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht