Duiksector gedraagt zich goed tijdens lockdown

Dit bericht is geplaatst op 4 mei 2020
Duiksector gedraagt zich goed tijdens lockdown

Lof aan sportduikend Nederland en België.

Hoewel er geen duikverbod gold, hebben sportduikers zich gedurende de lockdown voorbeeldig gedragen. Er zijn geen excessen bekend, zoals bij wandelaars, fietsers of dagjesmensen het geval was. De duiksport mag trots zijn. Toch moeten we alert blijven. Bij de Put van Ekeren was het vandaag erg druk...! Leef op duikstekken alle Corona-maatregelen na.

Verwarring onder duikers

Er zijn weinig meldingen van mistanden onder sportduikers bekend ten tijde van de lockdown. Wel heerstte bij veel sportduikers verwarring. Is er een landelijk duikverbod? Mag je als tweetal duiken? Zijn de duikplaatsen gesloten? Wat is het feitelijke beleid? Er is in Nederland nooit sprake geweest van een landelijk duikverbod. Er is wel geadviseeerd om voorlopig niet te duiken. Het merendeel van de duikers hield zich daaraan. Duikstekken waren niet gesloten, met uitzondering van enkele locaties waar toegangsregels gelden. Ook de meeste recreatieplassen waren gewoon open. In sommige gevallen zijn parkeerplaatsen of toegangswegen versperd om een te grote toeloop van recreanten te voorkomen. Dit gebeurde meestal in de weekenden. Enkele locaties zijn nog altijd gesloten.

Rust bij duikstekken

Als gevolg van het duikadvies is de afgelopen maanden niet of nauwelijks gedoken. Bij de duikstekken heerstte vooral rust. Zelfs in het paasweekend was het in Zeeland bijzonder rustig. Ook de komst van de sepia's heeft geen grote groepen duikers naar Zeeland gelokt. Is er dan helemaal niet gedoken? Duikers gingen af en toe te water, meestal met in achtneming van de gedragsregels. In de duikgemeenschap werd daar wisselend op gereageerd. De een vond het onverantwoord gedrag, de ander zag het als een vorm van ontspanning zoals wandelen, fietsen of klussen in huis. In België was de situatie iets anders. Daar gold een verplaatsingsverbod en waren de meeste duiklocaties gesloten. In de eerste week van mei zijn de eerste stekken, bij wijze van proef, weer opengegaan. Ook in België is niets over excessen bekend. Lof dus aan sportduiken Nederland en België!

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht