Duiker omgekomen. Dit is waarom Duikersgids hierover bericht!

Dit bericht is geplaatst op 5 april 2022
Duiker omgekomen. Dit is waarom Duikersgids hierover bericht!

Een duikplaats kan gevaarlijk, onbereikbaar of afgesloten zijn.

Waarom bericht de Duikersgids over (duik)incidenten? Is dit wel een taak van de Duikersgids? Is het schadelijk voor de duiksport? Gaat het alleen maar om de kliks? Kan de reguliere media dit niet veel beter? Is het nieuws niet al tragisch genoeg? We geven antwoord op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.  

Waarom bericht de Duikersgids over (duik)incidenten? Kan de reguliere pers dit niet veel beter? 

"We spreken alleen voor onszelf maar de vraag is in feite gericht aan alle duikmedia. Als branche melden we dit nieuws om verschillende redenen. Eén daarvan is het aanbrengen van nuance in het reguliere nieuws van plaatselijke en landelijke nieuwsmedia. In het reguliere nieuws wordt vrijwel altijd gesproken van een duikongeval. Wij weten als duikers beter. Er zijn tal van oorzaken buiten de sport die tot een incident kunnen leiden. Daarom worden onze berichten hierover standaard afgesloten met het volgende: 'We verzoeken iedereen om niet over de toedracht van het incident te speculeren. Onderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk sprake is van een duikongeval.' De duiksport is zeer veilig. Helaas wekt de berichtgeving in de reguliere media soms een totaal andere indruk. De duikbranche kan en moet voor tegenwicht zorgen met een meer genuanceerde nieuwsvoorziening. Verder is het posten van dit soort berichten door Duikersgids om tal van andere aspecten belangrijk. De betreffende duikstek kan gedurende langere tijd afgesloten of moeilijk bereikbaar zijn. Soms zijn ook waarschuwingen nodig, bijvoorbeeld als er gevaar dreigt of als de duikplaats weer is opgengesteld maar het slachtoffer nog niet gevonden is." 

Is dit soort nieuws niet al tragisch genoeg? 

"Natuurlijk zijn dit bijzonder tragische berichten. Een blijk van medeleven in de berichtgeving is dan ook dan zeker op zijn plaats. Wij verwoorden dit meestal als volgt: 'Ons medeleven gaat uit naar familie en nabestaanden.' Dit is echter geen reden om de ogen te sluiten voor de realiteit en een belangrijke veranwoordelijkheid te laten liggen. De lezer doet dat ook niet. Integendeel! Berichtgeving over (duik) incidenten wordt goed door duikers gelezen, niet in de laatste plaats vanwege eventuele waarschuwingen of andere belangrijke informatie omtrent de betreffende duikplaats."

Waarom wordt achteraf niets over het onderzoek bericht zodat we ervan kunnnen leren?

"Helaas staat de gevoeligheid van dit soort incidenten diepgaande verslaglegging vaak in de weg. Politie, hulpverleners en nabestaanden maken om redenen van privacy weinig over het incident of het vervolgonderzoek bekend. Dat is  jammer, maar ook heel begrijpelijk. Zeker als er sprake is van onvoorzichtigheid of het niet naleven van de duikregels. Om te voorkomen dat duikers hier toch opmerkingen over maken, verzoeken wij onze lezers in elk bericht om niet over de toedracht van het incident te speculeren, iets dat de reguliere nieuwsmedia niet snel zullen doen. Bedenk altijd dat de familie kan meelezen en pijnlijk geraakt kan worden door allerlei ondoordachte opmerkingen. Gebeurt er dan helemaal niets om van (duik)incidenten te leren? Jawel. Duikers kunnen elk duikgerelateerd incident melden bij de DOSA (Duik Ongevallen Statistiek en Analyse). Het doel van de DOSA is het duiken veiliger te maken. Dat doen zij middels het registreren, onderzoeken, analyseren en publiceren van incidenten en ongevallen met duikers in Nederland, maar ook Nederlanders in het buitenland."

Is het wel de taak van Duikersgids om nieuws te posten?

"Elke branche heeft behoefte aan nieuwsvoorziening. De Duikersgids wil daar, net als andere duikmedia, een rol in spelen. Daarom hebben we alweer enkele jaren geleden de taak op ons genomen om behalve in duikstekinformatie ook in nieuws te voorzien. We brengen duikgerelateerd nieuws over tal van aspecten van de duiksport. Veel van onze berichten zijn gericht op het onderhoud, de reparatie en de uitbreiding van duikfaciliteiten om het duiken veilig en comfortabel te maken en houden, maar er is natuurlijk veel meer nieuws. Ook slecht nieuws helaas en daar moeten we als branche niet voor weglopen. Nieuws vanuit de branche heeft meerwaarde omdat het op maat van de doelgroep gemaakt wordt en daardoor veelal breder, completer, gerichter en genuanceerder is. Zo blijft belangrijk nieuws over duiktrappen, gevaarlijke situaties en dergelijk niet liggen en zorgt de kwaliteit van het nieuws dat de sport niet onterecht in een kwaad daglicht komt te staan."

Het gaat de media alleen maar om zoveel mogelijk bezoekers op hun website

"Natuurlijk gaat het de media om bezoekers op hun platforms. Geen bezoekers betekent geen bestaansrecht en dus het einde van het betreffende medium. Daarom heeft elk nieuwsbericht, of het nu goed of slecht nieuws betreft, ook de functie om lezers aan te trekken en vast te houden. Dit mag echter nooit leidend zijn en dat is het dan ook niet. We brengen ook zeer frequent duiknieuws dat slechts voor een beperkt aantal duikers van belang is en waar dus weinig op geklikt wordt. Natuurlijk kan slecht nieuws jou als lezer om tal van redenen storen. Wij adviseren om in dat geval de berichten niet aan te klikken en er niet op te reageren. We kunnen ons ook voorstellen dat je het niet altijd met ons eens bent. Dat mag natuurlijk. Toch is het niet de bedoeling om op Duikersgids over welk onderwerp dan ook al te heftige discussies op touw te zetten. Daar zijn andere platforms voor. We merken dat duikers hierop afhaken en dat is niet de bedoeling. We zullen vervelende opmerkingen, al te heftige reacties en andere ongewenste uitingen zoveel mogelijk van het platform weren door de middelen die ons hiervoor ter beschikking staan. Verder danken we iedereen voor zijn of haar opbouwende kritiek of betrokkenheid."

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht