Nadere uitleg visonderzoek Vinkeveense plassen

Dit bericht is geplaatst op 14 augustus 2019
Nadere uitleg visonderzoek Vinkeveense plassen

Geen schade aan het milieu en geen beperking van het zicht.

Ons artikel 'Visonderzoek Vinkeveense Plassen' heeft verwarring veroorzaakt. Daarom nadere uitleg. Het onderzoek vindt tenminste honderd meter vanaf de oever plaats, de bodem wordt slechts zeer beperkt bevist en effect op het zicht is er niet. Duiken in Eiland 4 blijft onbeperkt mogelijk. Adviesbureau ATKB, dat het onderzoek uitvoert, geeft hieronder een nadere verklaring.

Duiken in de Vinkeveense plassen

Het onderzoek naar de visstand in de Vinkeveense plassen wordt uitgevoerd in opdracht van Waternet. Het doel is de ecologische toestand van de visstand te bepalen en de ontwikkelingen van de visstand te volgen. Dit onderzoek is in het verleden meermaals op dezelfde wijze uitgevoerd (onder meer in 2016). In het open water (tenminste 100 meter uit de oever) bemonsteren we de visstand op twee manieren. Om een beeld van de visstand in het pelagische deel te verkrijgen van de diepere delen van de Vinkeveense Plassen wordt de visstand bemonsterd met een pelagische kuil. Dit vangtuig wordt achter twee boten voortgetrokken en bevist de bovenste waterlaag.

Geen effect op habitats en zicht

Om ook een beeld te krijgen van de visstand nabij de bodem wordt verspreid over de plas ook met een benthische kuil bemonsterd. Deze kuil bevist de onderste 1,5 meter van de waterkolom en gaat over de bodem. Met beide kuilen wordt in totaal 1% van het open water bemonsterd verdeeld over 18 locaties. Doordat de inspanning gering is en verspreid over de plas is verdeeld, is er geen effect op het doorzicht en de habitats. Dit is tijdens de voorgaande onderzoeken ook niet het geval geweest. Het onderzoek wordt 's avonds uitgevoerd. We starten op maandagavond 26 augustus en zijn op donderdagochtend 30 augustus klaar. Alle vissen worden gemeten en levend teruggeplaatst op de vangstlocatie. De bemonsteringen worden niet uitgevoerd in of in de directe nabijheid van duikgebieden. De trekken worden uitgevoerd in de delen waar geen obstakels aanwezig zijn. Het duiken op de gemarkeerde duikstekken is tijdens het onderzoek dan ook zeker mogelijk. Omdat het duiken buiten de gemarkeerde delen gevaar oplevert voor duikers raden we u af om in de genoemde periode daar te duiken.

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht