Achtergronden en oorzaken haaienaanvallen Egypte

Dit bericht is geplaatst op 8 december 2018
Achtergronden en oorzaken haaienaanvallen Egypte

Het dumpen van slachtafval en het voeren van de haaien zijn mogelijke oorzaken

Het aantal aanvallen door haaien in de Rode Zee is de afgelopen maanden opvallend toegenomen. Tientallen mensen raakten de afgelopen maanden ernstig gewond, maar er zijn ook doden te betreuren. Op diverse plaatsen, zoals The Brother Islands, gelden duikverboden. Wat is de oorzaak van de aanvallen?

Duiken in Egypte 

De Egyptische overheid is bezorgd en reageert verbaasd. Ervaren duikers en marine biologen zijn minder verrast. Zij waarschuwen al jaren voor de gevolgen van overbevissing en massa-toerisme in relatie tot het gedrag van de haaien. Ook het illegaal voeren van haaien en het dumpen van vee dat tijdens veetransporten om het leven komt, schijnt een rol te spelen. De 'aanvallers' zijn volgens deskundigen, witpuntige oceaanhaaien, die in weerwil van hun natuurlijke gedrag, steeds meer de kustgebieden opzoeken.

Veetransporten over zee

Waarrom de dieren naar de kust komen, is onbekend. Overbevissing en massa toerisme lijken als oorzaken onwaarschijnlijk. De Rode Zee is een van de meest visrijke wateren ter wereld is en van massa toerisme is al jarenlang sprake, al zou een kritieke grens overschreden kunnen zijn. Minder bekend maar veel aannemelijker zijn de veetransporten die in de Rode Zee plaatsvinden. Ooggetuigen zeggen dat er tijdens deze transporten geregeld schapenkadavers in zee worden gedumpt. Schapen worden in Egypte vaak onder de slechtste omstandigheden vervoerd, en velen sterven tijdens de reis. De kadavers worden dan in de zee worden afgevoerd, zelfs in de directe omgeving van duikers en badgasten. De overvloed aan bloed en voedsel in het water, zou het natuurlijke gedrag van de haaien beinvloeden.

Haaien eten geen mensen

Verder wordt ook het voeren tijdens liveaboards als oorzaak onderzocht. Steeds vaker wordt tijdens deze trips voer in het water gegooid om concurrerende bedrijven de loef af te steken, met als gevolg: Meer haaien, agressiever en afwijkend gedrag en meer bijtincidenten. Naast het voeren en de veetransporten worden als mogelijke oorzaken genoemd: Irritatie van de zintuigen, slecht zicht, ongewone geluiden en elektrische signalen, bijvoorbeeld als gevolg van onderwatercamera's. Het is van groot belang dat er snel conclusies worden getroffen, gevolgd door effectieve maatregelen anders krijgt niet de mens maar de haai de schuld. Met alle gevolgen vandien! Haaien voeden zich niet met mensen. Er vinden vele duizenden duiker per dag plaats in de Rode Zee, maar sinds 1976 zijn er minder dan tien duikers gedood door haaien. Daarbij ging het meestal om harpoenvissers. 

Groot Online Duikkaartenarchief, 3D Wrakanimaties, Getijdenplanner, elk jaar de Duikersgids en meer. ABONNEER JE HIER

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit bericht

‹ Terug naar het overzicht